Η ιστορία του Slowly

LuWat

🇧🇷 Brazil

Surprisingly, had almost nothing in common with me, yet our letters were so long that it took us days to read and write an answer.

Διαβάστε περισσότερα

C a y e n n a

🇪🇨 Ecuador

I will only tell people who are reading this story to never stop sending letters, you never know who is missing you.

Διαβάστε περισσότερα

REMORSED

🇵🇭 Philippines

But quality takes time, so I would prefer to hear out a brutally honest person than sugarcoated conversations.

Διαβάστε περισσότερα

Freddy.wsl

🇩🇪 Germany

Just try your best to search for your "light" in the darkness. It will be worth it to fight for it- trust me!

Διαβάστε περισσότερα

Dxy

🇹🇷 Turkey

When I want to learn more about a country, I simply send letters to people from there and ask anything I can think of.

Διαβάστε περισσότερα

Kalimeris

🇳🇿 New Zealand

The reason why I love Slowly is because it has caused me to read and listen. To listen to what others have to say despite our differences.

Διαβάστε περισσότερα

Valery

🇺🇦 Ukraine

Almost 3 years ago I was lucky to meet one wonderful person from Brazil.

Διαβάστε περισσότερα

Owl

🇲🇾 Malaysia

Before using this app , honestly I don't know how to write a long letter...

Διαβάστε περισσότερα

Claire Ml

🇫🇷 France

This month I sent for the first time a real letter to one of my best meeting here, my friend Aya from Egypt.

Διαβάστε περισσότερα

likki

🇮🇳 India

I've read all our letters again and again several times but every time they gave me the same kind of happiness.

Διαβάστε περισσότερα

BethRJ

🇧🇷 Brazil

For the first time I didn't feel alone, even though I was alone at home.

Διαβάστε περισσότερα

S.L.T.

🇭🇰 Hong Kong

I’ve been told fascinating stories, received adorable doggy pics and beautiful pictures of landscapes...

Διαβάστε περισσότερα