Câu chuyện Slowly

Jini

🇵🇭 Philippines

Unfortunately, he deactivated his account, and the last time I've heard from him was in August ... 

Đọc thêm

Sammy1405

🇮🇳 India

Writing long and meaningful letters to my pen pals continues to fill my heart with inexplicable joy. I can describe it as a meditative experience ...

Đọc thêm

Zushiie

🇲🇽 Mexico

I always dreamed of having a pen pal since I was little after hearing stories about keeping friendships going from across the globe ...

Đọc thêm

poetrylatte

🇵🇭 Philippines

They speak of a world unfamiliar to me, but they gave me the key and showed me around.

Đọc thêm

hoyjudy

🇵🇭 Philippines

I wrote in my bio that I would be returning in December...

Đọc thêm

dankyuuu

🇮🇩 Indonesia

Và mỗi lần viết thư cho cậu ấy mình đều không thể nhịn được mà nở nụ cười.

Đọc thêm

DanBCooper

🇲🇰 North Macedonia

We felt like we were in the same room, even though we were almost a thousand kilometers apart...

Đọc thêm

SweetSweetSerenity

🇨🇦 Canada

I felt like I have traveled to South Korea, The UK, India, The US, Cuba, and Brazil through my letters from lovely penpals.

Đọc thêm

Verill.

🇵🇭 Philippines

Mình chưa từng mảy may nghĩ rằng mình sẽ có thể kết bạn thông qua những bức thư ...

Đọc thêm

Keanesb

🇰🇷 Hàn Quốc

Bởi lẽ chúng ta đều được kết nối với nhau và chẳng hề đơn độc trong vũ trụ này.

Đọc thêm

MirandaMM1999

🇨🇦 Canada

Slowly đã giúp mình mổ vỡ vỏ trứng từ bên trong và trở tự tin rằng mọi người sẽ đón nhận những gì mình nói.

Đọc thêm

iawegyu

🇳🇵 Nepal

As an Introvert, the most hardest thing to do is to make friends and this app definitely made it easier for me to communicate ...

Đọc thêm