เรื่องราวของ Slowly

Paulo-Mnp

🇫🇷 France

I am a French guy trying to reach Mongolia with my yellow van. I have been traveling since November 2018, an incredible journey.

อ่านเพิ่มเติม

Astromee

🇵🇰 Pakistan

I didn't expect that anyone will ever talk to me like my first pen pal wrote me.

อ่านเพิ่มเติม

Alicia

🇸🇬 Singapore

I even woke up as early as 5am in the morning, to reply his letter, so that we could utilize every hour of the day, and make 2 cycles within the 24 hours!

อ่านเพิ่มเติม

SarahC

🇨🇦 Canada

I have made two best friends that I will never forget nor lose contact with.

อ่านเพิ่มเติม

peapeach

🇨🇳 China

I took off my mask and for the first time I ever tried to be honest.

อ่านเพิ่มเติม

Nicius2

🇧🇷 Brazil

My students titled me "ambassador-professor of Slowly"

อ่านเพิ่มเติม

Dan

🇸🇦 ซาอุดิอาระเบีย

เมื่อผมยังเด็ก ผมได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นออทิสติก

อ่านเพิ่มเติม

nerdygeekyart

🇵🇷 เปอร์โตริโก้

We are currently 56 Slowly letters in and counting, and I have the feeling we won’t stop any time soon...

อ่านเพิ่มเติม