Câu chuyện Slowly

SilentWoods

🇩🇪 Germany

All of us have had different experiences that we grew on or made us question our existence.

Đọc thêm

Eruhime

🇸🇬 Singapore

Khi dần lớn lên, tớ cảm thấy mình lạc khỏi mọi thứ. Nó vừa là vì những định kiến, những khuôn mẫu của một xã hội tốt đẹp.

Đọc thêm

Bienen

🇺🇸 United States

For years I was left in a constant state of anxiety and frustration at my difficulty in connecting with others...

Đọc thêm

Stella

🇩🇪 Germany

On a sleepless night, an idea popped up in my head - why not ask the elder on Slowly?...

Đọc thêm

Zorek

🇲🇽 Mexico

With the long absence periods between every letter I sent the one I thought to be the last ...

Đọc thêm

Fionariley86

🇰🇪 Kenya

I always wanted to travel, and Slowly for me was a means of travel.

Đọc thêm

Windflowerr

🇮🇳 Ấn Độ

Đây là câu chuyện của tôi, câu chuyện về hành trình tìm hiểu và chấp nhận bản thân.

Đọc thêm

Kai

🇸🇪 Sweden

I feel free, comfortable and confident. That rarely happens in real life when I'm talking to someone.

Đọc thêm

뜨엉 반

🇻🇳 Việt Nam

Đối với tôi, viết là những gì tôi cảm thấy khi ngôn từ không thể diễn đạt nó...

Đọc thêm

your dear onni

🇷🇺 Russia

Letters are written with soul, because people want to communicate with you, and not only about everyday matters.

Đọc thêm

Seagul

🇮🇳 Ấn Độ

Câu chuyện về tình bạn của Aisha và Manav.

Đọc thêm

Steffen Em

🇩🇪 Germany

I choose to be kind - and I think we all should

Đọc thêm