Câu chuyện Slowly

VAÉN

🇧🇴 Bolivia

I stopped responding to her letters, without first saying goodbye...

Đọc thêm

Windflowerr

🇮🇳 India

It's my story, the story of understanding myself and accepting myself.

Đọc thêm

Yuu.S

🇲🇾 Malaysia

We all want to find someone we can talk to. With that, we want to be the truest versions of ourselves.

Đọc thêm

ASArtist

🇺🇸 Hoa Kỳ

Những căn bệnh mãn tính có thể khiến chúng ta cảm thấy cô độc lạc lõng nhưng cộng đồng trực tuyến giữa người với người cho chúng ta thấy được rằng, vẫn còn ai đó quan tâm đến mình.

Đọc thêm

Dabr

🇧🇷 Brazil

One can most definitely make real and meaningful connections despite the distance or having a different cultural background.

Đọc thêm

Felipe

🇧🇷 Brazil

Là một nhà báo, tôi luôn thích tìm hiểu về mọi người và cách họ trải nghiệm cuộc sống.

Đọc thêm

Jackiemoonie

🇺🇸 Hoa Kỳ

Tôi không còn sợ hãi bị mọi người từ chối nữa bởi vì tôi biết rằng sẽ luôn có người đón nhận tôi, dù cho những thiếu sót và khuyết điểm của tôi tồi tệ như thế nào.

Đọc thêm

moominmadness

🇬🇧 Vương quốc Anh

Mặc dù nền văn hóa và lối sống của chúng tôi hoàn toàn khác nhau, chúng tôi đã có mối liên hệ sâu sắc với nhau.

Đọc thêm

Next Door Anomaly

🇮🇷 Iran

Meaningful conversations revolving around any topic can most certainly lead to personal growth and character development, and people, no matter who they are or how unfamiliar they appear, can reach across a world of difference and leave their mark.

Đọc thêm

Rosie

🇬🇧 Vương quốc Anh

Câu chuyện của tớ khi về Slowly chẳng phải là một câu chuyện tình yêu, ít ra thì câu chuyện ấy nó không diễn ra bình thường cho lắm.

Đọc thêm

Fajar Gusmy

🇮🇩 Indonesia

I've experienced the most tiring struggle to socialize. The era of the internet doesn't guarantee interconnections, especially in most social media I use.

Đọc thêm

coffeeloverph

🇵🇭 Philippines

Its “magical power” to build connections that are both meaningful and enduring rely on our mutual willingness to openly share and communicate with each other, as well as our mutual willingness to respect and appreciate each other’s uniqueness.

Đọc thêm